vocabulary2go.com

Vocabulary 2Go je nástroj pro organizaci, zápis a opakování slovní zásoby, kterou jste probrali během výuky cizího jazyka - ať už individuální nebo na kurzu.
Nemusíte tedy s sebou neustále nosit Vaše poznámky, sešity případně jiné pomůcky, které lidé běžně používají pro zapisování slovíček a z nichž se následně slovíčka učí.

Odkaz: www.vocabulary2go.com