HIDOX

Centrální správa elektronických a digitalizovaných papírových dokumentů přináší společnostem řadu důležitých funkcí významně ulehčující celý proces pořizování, organizace, schvalování a archivace těchto materiálů.
Základem DMS je robustní, autonomní serverový systém, připravený simultánně obsluhovat stovky klientů. K procházení obsahu i správě systému postačuje moderní webový prohlížeč nebo smartphone. Přístup je možné zajistit pouze z firemní sítě nebo vytvořit zabezpečený přístup i externím uživatelům ze sítě Internet. Systémem HIDOX je podporována opravdu široká paleta typů dokumentů, počínaje výstupy z běžných kancelářských balíků a konče obrazovými formáty pro grafické aplikace. Import dokumentů je možné provádět pomocí webového rozhraní, ale také přímým přístupem souborovým systémem. Standardně je také podporováno víceúrovňové verzování dokumentů, automatická extrakce metadat a kategorizace.