E-learning: DAS d.learing

Systém DAS d.learning je elekronický vzdělávací systém pro malé a třední firmy. DAS d.learning zahrnuje funkce pro: Evidenci a správu organizační struktury organizace, Evidenci a správu kvalifikací jako požadavků na vzdělávání a skutečně dosažené kvalifikace, Evidenci a správu účastníků vzdělávání, Evidenci a správu kurzů, dotazníků a testů včetně katalogu obsahu a mnoho dalšího.

Odkaz: www.dlearning.cz